logo

A AECT Eurocidade Chaves-Verín presenta o seu proxecto de cooperación transfronteiriza Eurocidade Chaves-Verín 2020

16-12-2017

Onte venres, 15 de decembro, presentouse oficialmente o proxecto “ Eurocidade 2020: a Eurocidade Chaves-Verín” como ferramenta de aproximación de Europa 2020 aos cidadáns. Este proxecto está aprobado no marco do Programa Interreg 2014-2020 ( POCTEP), cofinanciado pola Unión Europea, con fondos FEDER.

Ao acto de presentación acudiron o presidente da cámara de Chaves, Nuno Vaz, e o alcalde de Verín, Gerardo Seoane, en calidade de presidente e director da Eurocidade Chaves Verín; Mª José Fernández Laso, responsable territorial dá Consellería de Política; Vitor Dias, Diretor Rexional Insituto Portugués Juventude e desporto ( IPDJ); Laura González- Dopeso Portela, Subdirectora Xeral de Relacións Extriores e coa Unión Europea ( FGE); Cátia Fradique dá Federação Nacional dás Associações Juvenis ( FNAJ) e ou secretario técnico dá AECT Chaves Verín, Pablo Rivera Bua.

Segundo Nuno Vaz, presidente da AECT Chaves Verín “o proxecto Eurocidade 2020 marcase as directrices estratéxicas do próximo decenio, aproximando Europa aos cidadáns a través dunha forte aposta pola formación, o emprendedurismo e o desenvolvemento económico do territorio chaves verin”.

Pola súa banda, o director do ente transfronteirizo, Gerardo Seoane puntualizo que “estamos nun punto de inflexión onde as prioridades pasan por buscar solucións ao problema demográfico, ambiental e de ordenamento do territorio. Este proxecto axudaranos a elaborar estudos técnicos que nos permitan alcanzar o noso principal obxectivo: converter a chavesverin nunha Eurocidad sustentable, integrada e intelixente”.

O proxecto, que ten unha dotación orzamentaria 1.775.405,15€ e un período de execución máximo o día 31 de decembro de 2019, centrarase nas seguintes actuacións:

- O reforzo da cooperación institucional entre Chaves e Verín apoiando aos actores locais a través de microiniciativas capaces de incrementar o intercambio entre os dous municipios, así como co resto de entidades das que actualmente a Eurocidade forma parte ( Eixo Atlántico, Comité das Rexións, Asociación Europea de Vilas Termais Históricas, Comunidade de traballo Galicia-Norte de Portugal, Rede Ibérica de Entidades Transfronteirizas, entre outras). 

 - A Ampliación do espazo territorial de actuación da AECT coa incorporación da Comunidade Intermunicipal do Alto Támega e a Mancomunidade de Verín. 

- A posta en marcha dos servizos técnicos e administrativos da AECT. Para iso lanzarase unha convocatoria pública de emprego que permita dotar á AECT de recursos humanos especializados capaces de asegurar a execución dos proxectos aprobados. 

 - A organización de ciclos de actividades de deporte, cultura e educación que permitan lograr unha Eurocidade máis inclusiva e participativa. - A posta en marcha da Rede de postos de turismo da Eurocidade. levará a cabo unha restructuración dos servizos de atención ao turista, dotándoos de recursos humanos especializados, unha imaxe corporativa común, elementos arquitectónicos de sinalización e benvida á Eurocidade, materiais informativos e de promoción do destino, campañas de comercialización do destino no exterior, apoio ás empresas e pemes do territorio para a promoción e comercialización de servizos turísticos, etc. 

 - A posta en marcha de novos servizos no cartón do Eurociudado ampliados aos municipios limítrofes da Eurocidade. Entre os novos servizos estarán: cartón moedeiro, parking, estacionamentos, transporte, comercio, hosteleria, hoteleria, servizos sanitarios, sociais, turísticos e de lecer. 

- A definición do Plan Estratéxico urbano e integrado que permita definir as actuacións para desenvolver no territorio para os próximos 10 anos. Este plan definirá o desenvolvemento urbano tocando todos os eixos de competencias locais: transporte, mobilidade, medio ambiente, participación cidadá, infraestruturas, servizos públicos, servizos sociais, sanidade, turismo, urbanismo, etc. 

- Reforzar os servizos dispoñibles na sede da Eurocidade: Portelo único, Oficina Transfronteiriza de información xuvenil, local de ensaios, sala de conferencias, Servizos Eures transfronteirizo, biblioteca local e a creación dun posto de información turístico de fronteira.

A Agrupación Europea de Cooperación Territorial Eurocidade Chaves-Verín é unha agrupación de municipios transfronteiriza con personalidade xurídica propia en España e Portugal que ten como misión xestionar de forma conxunta competencias locais co obxectivo de promover a converxencia institucional, económica, social, cultural e ambiental de todo o seu territorio de actuación.

 

web engineered by hostname.pt