logo

COMUNICADO DA EUROCIDADE-AECT

27-07-2017

SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL NA EUROCIDADE CHAVES-VERÍN, AECT, PARA A EXECUCIÓN DOS PROXECTOS “EUROCIDADE_2020” E “DESTINO_FRONTERA”, COFINANCIADO NUN 75% POLO FEDER NO MARCO DO PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), MEDIANTE CONTRATO LABORAL TEMPORAL POR OBRA OU SERVIZO.

NOTA INFORMATIVA Nº 3

O presidente da Eurociudad Chaves-Verín AECT, Antonio Cabeleira e no seu nome, Gerardo Seoane, como Director da Eurociudade Chaves-Verín, AECT, INFORMA:

Sobre a ANULACIÓN do procedemento de selección de persoal iniciado o pasado 27 de xuño de 2017 por defectos formais detectados nas bases de selección e na constitución do Tribunal.

Abrirase un novo procedemento de selección de persoal adscrito aos proxectos "EUROCIDADE_2020" E "DESTINO_FRONTERA" no mes de setembro.

web engineered by hostname.pt