logo

O Entroido de Verín asóciase á Rede Europea de Cidades con entroido promovida polo Comisión Europea

10-01-2017

O Concello de Verín acaba de ser aceptado como asociado na Rede Europea de institucións públicas e privadas relacionadas coas festividades do entroido europeo. O Concello de Verín verase beneficiado directamente das oportunidades de promoción e financiamento a nivel europeo, a curto prazo e xa de forma indirecta participará en calidade de asociado no proxecto PATRIMONIO EFIMERAL DE LOS RITUALES DEL CARNAVAL EUROPEO (CARNVAL).

 
A Red Europea de instituciones públicas y privadas relacionadas con las festividades del carnaval europeo reúne a máis de 25 institucións de Portugal, Italia, Alemaña, Reino Unido, Croacia, Eslovenia e España sido creada baixo os auspicios da Comisión Europea, e aspira a promover accións de interese para todos os seus membros. Como tal, pretende actuar como ligazón entre os eventos festivos do entroido e os actores, audiencias, provedores, comerciantes, axencias de turismo e os medios de comunicación co fin de promover actividades multidisciplinarias e transnacionales, incluíndo (pero non limitado a):

 

-          desenvolvemento de estratexias compartidas de comercialización e investigación.

 

-          procura de fontes de financiamento conxuntas.

 

-          investigación sobre novas audiencias potenciais.

 

-          deseño de rutas turísticas temáticas.

 

-          creación dunha marca europea de calidade para este tipo de eventos.

 

-          creación dunha plataforma conxunta de sitios web de promoción e de sitios de redes sociais.

 

O proxecto PATRIMONIO EFIMERAL DE LOS RITUALES DEL ENTROIDO EUROPEO (CARNVAL) - Acuerdo n. 2014-3297 / 001-001. foi financiado co apoio da Comisión Europea e o seu obxectivo é promover algúns dos rituais máis entroidos europeos e os sectores culturais e creativos asociados con eles. Estes acontecementos constitúen unha parte importante do patrimonio cultural inmaterial de Europa. Por tanto, o proxecto pretende dar maior atención a estes acontecementos e crear vínculos entre eles e, en última instancia, reforzar a idea dun espazo cultural europeo común e realzar o sentimento dunha identidade europea común.

 

Para alcanzar estes obxectivos, a rede concentrarase naqueles eventos festivos que reflicten ou son recordatorios directos de acontecementos históricos ou contemporáneos, a maioría dos cales mostran os complexos vínculos históricos, sociais e culturais entre as diferentes rexións europeas. A difusión deste dominio do patrimonio cultural inmaterial pode ser un factor moi importante para fomentar o diálogo entre as culturas. Por unha banda, axudará a destacar a riqueza da diversidade cultural e histórica, en oposición ás tendencias cada vez maiores da globalización. E doutra banda, contribuirá a un sentimento emerxente de cidadanía europea, xa que moitos vínculos culturais e históricos saliéntanse ou se fan obvios.

 

web engineered by hostname.pt