logo

A AECT Eurocidade Chaves-Verín impulsa o programa Innovatur 'Chaves-Verín Smart Destination' co obxecto de fomentar a competitividade das PEMES do sector turístico

16-12-2014
O director xeral da Escola de Organización Industrial do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (EOI), Fernando Bayón Mariné, xunto co director da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Eurocidade Chaves-Verín e alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez, presentaron o programa Innovatur 'Chaves-Verín Smart Destination', destinado a favorecer a implantacion e desenvolvemento de iniciativas de innovación nas PEMES do sector turístico para lograr un impulso na competitividade das empresas.

O Concello de Verín a través da Escola de Organización Industrial do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, foi beneficiado co Programa Innovatur 'Chaves-Verín Smart Destination' para o fomento da competitividade das PEMES do sector turístico. Un programa que será impulsado a través da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Eurocidade Chaves-Verín, co obxecto de promover a realización de accións e xestións tendentes a mellorar a imaxe turística do destino turístico transfronteirizo “Chaves-Verín”. Tendo en conta que o turismo trátase dun sector chave para o desenvolvemento do destino Chaves-Verín e que cada vez ten que facer fronte a unha competencia maior, debido á incorporación de novos destinos turísticos de proximidade cos que anteriormente non competía; a través deste programa preténdese facer de Chaves-Verín un destino turístico intelixente, que fidelice ao actual turista e capte outros novos, grazas á prestación de máis e mellores servizos por parte das empresas do sector turístico do municipio e utilizando para iso tecnoloxías innovadoras.

O obxecto do programa é favorecer a implantación e desenvolvemento de iniciativas de innovación nas PEMES do sector turístico a través das cales consígase dar un impulso a súa competitividade, se implanten boas prácticas así como técnicas que supoñan unha mellora na xestión das mesmas. Entre as actuacións previstas atópanse:

1. Desenvolver cun mínimo de 15 empresas un Plan de adestramento individualizado para cada PEME participante do sector turístico. “Con este plan preténdese que cada PEME beneficiaria mellore a súa competitividade na xestión do seu negocio mediante a incorporación de novas tecnoloxías, visibilice a oferta do seu negocio e se aproveite das oportunidades da comercialización mediante o uso da plataforma en liña”, indicou Juan Manuel Jiménez Morán.

2. Desenvolver e poñer en marcha unha plataforma de información, promoción e comercialización turística para o destino “Chaves-Verín”. “Esta plataforma global permitirá dotar de capacidade de xestión e comercialización ás empresas de servizos do destino, poñer ao alcance do turista información e servizos máis completos e de calidade en tempo real, a través das novas tecnoloxías, á vez que permitirá ao sector turístico facer chegar a súa oferta aos interesados de forma ordenada, aportando valor a todos os actores do sector servizos en xeral e do turístico en particular”, subliñou o director da AECT Eurocidade Chaves-Verín.

A plataforma 'Visit Chaves-Verín será tamén unha gran central de reservas na que se van a integrar todas as ferramentas que agora utilizan os distintos proveedores para a venda en liña. Este é un dos obxectivos centrais: ser un motor para mellóraa da oferta das empresas turísticas do destino, daquelas que neste momento non están en internet e das que xa o están, a través dunha integración da oferta global baixo a marca Chaves-Verín.

A Escola de Organización Industrial do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, a través da experiencia adquirida dos seus diversos programas centrados na innovación, o emprendemento e mellora da competitividade, busca potenciar nas empresas as capacidades creativas e innovadoras (en sentido amplo: innovación de produto, procesos, organización e comercialización) para as PEMES galegas do sector turístico con particular observancia ás TIC. Para iso desenvolve o Programa RISC (Redes de Innovación ao Servizo da Competitividade), que comprende actividades para favorecer a implantación e desenvolvemento de iniciativas de I+D+i e transferencia tecnolóxica nas empresas, especialmente nas pequenas e medianas empresas, co fin de mellorar a súa competitividade.
web engineered by hostname.pt