logo

Escola de Música e Danza Tradicional do Concello de Verín

Escola de Música e Danza Tradicional do Concello de Verín

Promoción do ensino da gaita como instrumento popular e da danza popular, permitindo que os cidadás que asistan ás súas clases receban unha formación académica e artística nas técnicas musicais máis actualizadas, a través de coñecementos de solfexo e lectura musical. Ten como obxectivo a promoción e o coñecemento das tradicións locais entre o seu alumnado, facilitando a posibilidade de que os mesmos desenvolvan os coñecementos adquiridos en actuacións dirixidas ao público..

Beneficios da tarxeta do eurocidadán

Desconto nas matriculas e nas mensualidades dos cursos oficiais.


Dirección

Rúa do Mercado Comarcal
32600 Verín

Contacto

Tel.: (+34) 988 410 000
Fax: (+34) 988 411 900
E-mail: cultura@verin.net

web engineered by hostname.pt