logo

Proxecto EGTC

Título do proxecto

“Expertising Governance for Transfrontier Conurbations” (Conurbaciones transfronterizas: potenciar la gobernanza interna)

Beneficiarios

 • Missión Opérationelle Transfrontalière - MOT, Francia (beneficiario principal)
 • Lille Metropole Communauté Urbaine, Francia (en representación da Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai, Francia/Bélgica)
 • The City of Slubice, Polonia (en representación da Frankfurt on Oder - Slubice conurbation, Alemania/Polonia)
 • Câmara Municipal de Chaves, Portugal (en representación da Eurocidade Chaves-Verín, Portugal/España)
 • The City of Esztergom, Hungría (en representación da Istergranum EGTC, Hungría/Eslovaquia)
 • The Communauté Urbaine of Strasbourg, Francia (en representación do Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, Francia/Alemania)
 • The Kanton of Basel Stadt, Suiza (en representación da Trinational Eurodistrict Basel, Suiza/Alemania/Francia)

Calendario

 • Fecha de inicio do proxecto 01/10/2008
 • Fecha de fin do proxecto 31/05/2010

Obxectivo

Promover ferramentas innovadoras de gobernanza para lograr o desenrolo sostible nas conurbaciós urbanas transfronteirizas. Os sete socios do proxecto abordaron dous problemas:

 • ¿Cómo poden os decisores de políticas públicas e as conurbacións transfronteirizas das aglomeracións urbanas elaborar e aplicar políticas máis eficaces?
 • ¿Cómo pode a participación dos cidadáns garantir a lexitimidade das políticas das aglomeracións urbanas transfronteirizas?


As cuestións clave

Actualmente en Europa hai máis de 60 conurbacións transfronteirizas, onde viven máis de 25 millóns de persoas. Son territorios específicos onde vive a multiculturalidade e a cidadanía con maior claridade e en termos prácticos..

As súas especificidades implican a necesidade de desenrolar modelos experimentais da gobernanza e a integración de estratexias comúns cara o desenrolo sostible.

As conurbacións transfronteirizas iniciaron un proceso de institucionalización, co fin de desenrolar políticas eficaces. A participación da sociedade civil en este proceso vai garantir a lexitimidade de estas políticas, dando lugar a modelos coas alianzas clave.

Principais resultados

Mellorar os modelos de gobernanza das conurbacións transfronteirizas, preparouse un Plan de Acción Local para cada socio. Utilizarase como unha ferramenta para mellorar o seu sistema de asociación.

Proporcionar apoio técnico aos socios: Plan de Acción Local desenrolouse en colaboración con un experto e líder do proxecto, ademais da colaboración do Grupo de Apoio Local Transfronteirizo.

Identificar e difundir as melloras prácticas: os seminarios temáticos permitiron aos socios compartir e capitalizar as súas experiencias a nivel europeo.

Desenrolar os resultados importantes de Europa: o Plan de Acción Europeo e o Manual son as ferramentas que se utilizarán a nivel europeo, destinadas á promoción de conurbacións transfronteirizas.

Documentos presentados

As recomendacións finais e conclusións do proxecto da EGTC, así como as leccións aprendidas, preséntanse nos resultados finais publicados e dispoñibles:

 • Estudio de Base. Fai una presentación do proxecto.
 • Manual de Gobernanza nas Conurbacións Transfronteirizas. Inclúe unna metodoloxía común para o establecemento un sistema de organización en conurbacións transfronteirizas en Europa, e inclúe recomendacións a Comisión Europea.
 • Plan de Acción Europeo.
 • Plan de Acción Local para cada conurbación. En concreto, o Plan de Acción Local da Eurocidade Chaves-Verín.
 • Folleto dos resultados finais do proxecto
Mapa do proxecto

Logotipo:

Programa europeo:

Financiamento:

Beneficiarios:

web engineered by hostname.pt