logo

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE 3 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

30-01-2019
Contratación de 3 técnicos superiores: Técnico/a Coordinador/a de Programas Europeos, Técnico/a de Xestión de proxectos europeos e Técnico/a TICs (Tecnoloxías da Información e Comunicación)

Prazo de presentación de solicitudes: 14 de febreiro, ás 19:00 CET

Duración e tipo de contrato: ata o 31 de decembro de 2019, prorrogábel ata a finalización do proxectos. Por obra e servizo determinado.

Contacto: Correo electrónico: info@eurocidadechavesverin.eu, por correo certificado a Eurocidade Chaves-Verín, AECT, Av. Portugal, SN. Feces de Abaixo, 32699 Verín (Ourense), España ou por teléfono en (+34) 988416017.

Contratación con cargo aos proxectos "Eurocidade_2020" e "Destino_Frontera" cofinanciados polo Programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea.

web engineered by hostname.pt