logo

ANUNCIO DE SELECCIÓN DE PERSOAL

OFERTA DE 8 PRAZAS DE EMPREGO PARA A EXECUCIÓN DOS PROXECTOS EUROCIDADE 2020 E DESTINO_FRONTERA, APROBADOS POLO PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP)

- Xefe de gabinete de proxectos europeos (1 praza)
- Técnico/a xestión de proxectos europeos (1 praza)
- Técnico/a informático(1 praza)
- Administrativo/a (1 praza)
- Informador/a turístico/a A (4 prazas)

Método de selección
CV cos requisitos e méritos esixidos; entrevista persoal (castelán, portugués, inglés). 60% Entrevista + 40% CV.

Prazo limite de presentación das solicitudes
O 7 de xullo de 2017, 18h (GMT + 1) é a data límite de recepción das solicitudes.

Duración e tipo de contrato
Ata o 31 decembro de 2019, con posibilidade de prorroga, no marco do programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP). Incorporación inmediata. Por obra e servizo determinado.

Forma de contacto
As persoas interesadas deberán presentar as súas solicitudes por correo electrónico a info@eurocidadechavesverin.eu ou por correo certificado a Eurocidade Chaves-Verín, AECT Antiga Aduana Española, Av. Portugal, SN. Feces de Abaixo, 32699 Verín (Ourense), España.

AVISO
Durante o prazo de recepción das solicitudes non será obrigatorio que a documentación esixida para a admisión séa cotexada, pode ser copia en soporte papel ou dixitalizada. Máis tarde, durante as entrevistas, as copias serán cotexadas presencialmente por os servizos da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Eurocidade Chaves-Verín.

PUBLICACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
Os candidatos excluídos teñen un período de tres (3) días naturais para efectos de reclamacións a partir da data de publicación da lista provisional, utilizando o modelo que figura no anexo 3.
O anexo 3 (modelo de reclamacións ) debe ser debidamente cuberto, asinado e enviado ao seguinte correo electrónico: info@eurocidadechavesverin.eu

2ª FASE DO PROCESO DE SELECCIÓN

LUGAR: Feces de Abaixo, SEDE Eurocidade Chaves-Verín AECT (TIME España)

DÍA 14/7 (16h00 ES): publicación do listado definitiva de admitidos no proceso
DÍA 19/7 (09h00-14h30 ES) primeira quenda/(15h30 - 20h30 ES) segunda quenda: probas de idiomas

          1ª quenda: candidatos con o ID de 01 a 32
          2ª quenda: candidatos con o ID de 01 a 58

Con independencia da posición de concorrir, os candidatos deben ser examinados para inglés e castelán ou portugués, dependendo da nacionalidade.

ACLARACIÓN PROBAS DE IDIOMA
1. Todas as persoas deberán efectuar unha proba escrita (9h00 ou 15h30, hora española, segundo o ID atribuído) e unha proba oral de inglés (Hora estimada de acordo co horario das probas de idiomas).
2. Persoas con nacionalidade española deberán efectuar unha proba escrita (9h30 ou 16h00, hora español, segundo o ID atribuído) e un proba oral de portugués (Hora estimada de acordo co horario das probas de idiomas).
3. Persoas con nacionalidade portuguesa deberán efectuar unha proba escrita (9:30 e 16h00, hora española, segundo o ID atribuído) e unha proba oral español (Hora estimada de acordo co horario das probas de idiomas).

web engineered by hostname.pt